Naam


Fiscaal nummer       


Contact

Bestuurssamenstelling:
Beleidsplan       


BeloningsbeleidDoelstellingVerslag van de 

uitgeoefende activiteitenFinanciële

verantwoordingPrivacyprotocol

 

Introductie

Stichting HEDI-FONDS


8053.95 349


Postbus 311, 7460 AH  Rijssen

Het bestuur bestaat uit drie personen. Zij bekleden de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris. Zie ook het beleidsplan.


Zie beleidsplan


Aan de bestuurders wordt geen vergoeding verstrekt. Zie beleidsplan.


Zie beleidsplanZie activiteiten 
Zie financieel
Privacyprotocol.pdf